Geriausias asistentas – režimų ratukas
2008.03.13  Straipsniai:  Apie fototechnikąFotografavimasŽurnalas FOTO    28 40365
 

P, M, Av? Kas tai? Toks klausimas dažnai kyla įsigijusiam rimtesnį fotoaparatą. Tai - fotoaparato valdymo ABC.
Šiame Ginto Kavoliūno straipsnyje trumpai aprašomi šie režimai. Straipsnis buvo spausdintas žurnalo FOTO antrame numeryje.
(FOTO Nr3 pasirodys jau kitą savaitę ;)Kas atsitiktų, jeigu prie „camera obscura" (pirmasis fotoaparatas) pritaisytume funkcijų parinkimo ratuką su raidėmis AUTO, P, M ir kt.? Turbūt nieko...Vis tiek visas fotografavimo sudėtingumas tektų fotografui. Šiuolaikinėje fototechnikoje - kas kita: jei toks ratelis yra - jau gerai, jei daug raidžių ir simbolių pripiešta - dar geriau. Kalbant rimtai, minėtos raidės ir simboliai žymi fotografavimo režimus, kuriais gali veikti fotoaparatas, tuo pačiu žymiai palengvindamas fotografavimą.

Skirtingos klasės fotoaparatai turi nevienodą režimų skaičių. Pačiuose paprasčiausiuose mėgėjiškuose modeliuose yra vienintelis automatinis režimas. Jei bandytumėt atspėt, kurios gi klasės fotoaparatai turi daugiausia režimų, ko gero, mintys nukryptų į profesionaliųjų pusę. Tačiau taip manyti būtų klaidinga, nes profesionaliuose fotoaparatuose yra tik rankinis režimas, diafragmosi bei išlaikymo prioriteto režimai ir iš dalies reguliuojamas automatinis režimas (kartais vadinamas pusiau automatiniu). Daugiausia režimų turi pažengusiems mėgėjams skirti fotoaparatai. Juose galima aptikti visus minėtuosius režimus ir daugybę siužetinių programų, specialiai pritaikytų konkretiems siužetams (portretams, peizažams, povandeniniams ar naktiniams vaizdams, fejerverkams ir kt.) fotografuoti. Kai kurie modeliai turi per dvidešimt įvairiausioms situacijoms pritaikytų fotografavimo režimų.

Kyla klausimas: kodėl taip keistai paskirstyti režimai, kodėl tie profesionalai taip nuskriausti? Atsakymas paprastas: kai fotografuoja eilinis mėgėjas, jam visiškai nėra reikalo apsisunkinti įvairiais parametrais ir galvoti, kada ką nustatyti - jam paprasčiau pamačius gerą kadrą spausti vienintelį fotoaparato užrakto mygtuką ir gauti neblogą kadrą. Tuo tarpu profesionalai visada orientuojasi į diafragmos ir išlaikymo reikšmes ir pagal fotografuojamą siužetą pasirenka geriausią variantą. Aukso vidurį užima pažengę mėgėjai. Jie turi dvi galimybes - naudotis siužetinio fotografavimo režimais (portreto, peizažo) arba imti pavyzdį iš profesionalų ir viską parinkti savo nuožiūra. Dabar trumpai aptarsime pagrindinius režimus ir jų naudojimo galimybes.


„Canon" (dešinėje) ir kitų gamintojų (kairėje) fotoaparatuose režimų perjungimo ratuko žymėjimas šiek tiek skiriasi, tačiau paskirtis išlieka tokia pati".
Režimų ratukai: Nikon ir Canon  
Režimų ratukai: Nikon ir CanonValdymo režimai


(„Canon" žymėjimas), AUTO (kitų gamintojų žymėjimas) - visiškai automatinis režimas. Jis skirtas mažai fotografinių žinių turintiems vartotojams arba tokioms situacijoms, kai nėra galimybės suspėti fotoaparato parametrus keisti rankiniu būdu. Pasirinkus šį režimą jautrumas, baltosi spalvos balansas, diafragmos reikšmė ir išlaikymasi nustatomi automatiškai, pagal fotometrinius rodmenis. Tai labai patogu fotografuojant greitai besikeičiantį siužetą, kai kinta ne tik fotografuojamų žmonių ar objektų išsidėstymas, bet ir apšvietimo spalva bei intensyvumas. Pavyzdžiui, fotografuojant renginį, kurio veiksmas vyksta ir lauke, ir patalpose, arba kai dalis veiksmo vyksta ant ryškiai apšviestos scenos, o kita dalis - mažai apšviestoje žiūrovų salėje. Fotografuojant šiuo režimu fotoaparatas viską „padaro" pats, užtikrindamas dažniausiai vidutinę vaizdo kokybę. Itin gerų rezultatų tikėtis nevertėtų, tačiau visiškai „tuščių" kadrų taip pat nebus.

P - automatinis, bet iš dalies reguliuojamas režimas. Tokį rasite profesionalams skirtuose fotoaparatuose ir kai kuriuose pažengusiems mėgėjams sukurtuose modeliuose. Nuo visiškai automatinio režimo skiriasi tuo, kad fotografuojant vartotojui leidžiama savarankiškai pasirinkti matricosi jautrį, baltosi spalvos balansą ir reguliuoti diafragmos bei išlaikymo įmanomų reikšmių seką. Pavyzdžiui, jeigu fotoaparatas fiksuojamam siužetui parenka diafragmą F5.6 ir išlaikymą 1/30s., tačiau mūsų netenkina vienas ar kitas parametras, galime nurodyti, kiek žingsnių į vieną ar kitą pusę reikia pakoreguoti. Tokiu atveju automatiškai pasislinks tiek diafragmos reikšmė, tiek išlaikymas.

M - visiškai rankinis režimas. Įjungus šį režimą visus parametrus galima reguliuoti patiems. Rankiniu režimu galima gauti geriausią rezultatą, tačiau būtina tiksliai žinoti, kokie parametrai reikalingi optimaliam kadrui gauti ir ar turėsime pakankamai laiko vienam siužetui fotografuoti. Beje, norint tobulinti savo fotografines žinias vertėtų rinktis rankinį režimą, o kadro parametrus rašytis ranka (kad geriau įsimintumėte fotografuojant nustatytas reikšmes ir galėtumėte palyginti rezultatus, gautus pasirinkus skirtingus parametrus).

AV („Canon" žymėjimas), A (kitų gamintojų žymėjimas) - diafragmos prioriteto režimas. Nustačius pageidaujamą diafragmos reikšmę, fotoaparatas automatiškai parenka tinkamą išlaikymą, kuris lemia teisingą ekspoziciją. Fotografuojant šiuo režimu reikėtų žinoti, kokia diafragmai reikalinga konkrečiam siužetui. Diafragmos prioriteto režimu naudotis patogu tais atvejais, kai tiksliai žinome norimą diafragmos reikšmę, tačiau nėra laiko rūpintis išlaikymo nustatymu. Išlaikymu „pasirūpins" fotoaparatas. Skirtingiems siužetams parenkame skirtingą ryškumo zoną. Didelę ryškumo zoną užtikrina uždara diafragma (didelė diafragmos skaičiaus F reikšmė), o mažą ryškumo zoną užtikrina atvira diafragma (maža diafragmos skaičiaus F reikšmė). Fotografuojant šiuo režimu kiti parametrai ( pvz., baltos spalvos balansas ar matricos jautris) nustatomi rankiniu būdu.

TV („Canon" žymėjimas), S (kitų gamintojų žymėjimas) - išlaikymo prioriteto režimas. Fotografas parenka pageidaujamą išlaikymą, o fotoaparatas automatiškai nustato teisingai ekspozicijai gauti reikalingą diafragmą. Šiuo režimu patogu naudotis tais atvejais, kai esame numatę konkretų išlaikymą fiksuojamam siužetui. Pavyzdžiui, fotografuojant greitai judančius objektus reikėtų rinktis trumpą išlaikymą, kad judesys „neišsilietų", o kai reikia priešingo rezultato (kai sąmoningai norima paryškinti judesį), vertėtų nustatyti kuo ilgesnį išlaikymą. Tuomet judantis objektas paliks tam tikrą pėdsaką - atrodys ištįsęs ar net visai „išsiliejęs".

Fotoaparate „Pentax K10D" įjungiami du unikalūs ekspozicijos nustatymo režimai  
TAv ir Sv (naudojami „Pentax") - pagrindiniu ratuku įjungiami 2 nauji unikalūs ekspozicijos nustatymo režimai (pirmą kartą įdiegti vidutinės klasės mėgėjiškame veidrodiniamei fotoaparate „Pentax K10D"). Sv - jautrumo prioriteto režimas, TAv - išlaikymo/diafragmos prioriteto režimas. Nustačius jautrumo prioriteto režimą, pagal pasirinktą pageidaujamą jautrumą ir esamas fotografines sąlygas fotoaparatas parenka optimaliausią išlaikymą ir diafragmą. Šiuo režimu patogu naudotis, kai fotografuojama saulėtą dieną ir lauke, ir tamsioje patalpoje. Lauke reikia mažinti jautrumą, patalpoje didinti, o pasirinkus šį režimą ISO jautris keičiamas vieno funkcinio ratuko pasukimu. Pasirinkus išlaikymo/diafragmos (TAv) režimą, fotografuojant galima nusistatyti tiek reikalingą išlaikymą, tiek ir diafragmą, nekreipiant dėmesio į jautrį. Pagal nustatytus parametrus ir apšviestumo lygį fotoaparatas pats parinks optimalų jautrumą. Kiti gamintojai taip pat plečia ekspozicijos nustatymo sistemų galimybes. Pavyzdžiui, „Olympus" viename naujausių veidrodinių fotoaparatų - „Olympus E-510" įdiegė itin kruopštiems fotografams skirtus du taškinio ekspozicijos matavimo režimus šviesiems ir tamsiems pustoniams.

A-DEP (tik „Canon") - režimas, užtikrinantis norimą ryškumo gylį. Įjungus šį režimą fotoaparatas automatiškai reguliuoja ryškumo zoną pagal fokusavimo taškus ir užtikrina, kad jų aprėpties zonoje atsidūrę objektai (tiek arti fotoaparato esantys, tiek nutolę) nuotraukoje būtų ryškūs.

Siužetinėsi programos


- portreto fotografavimo režimas. Pasirinkus šį režimą fotoaparato parametrai suderinami taip, kad fokusuojamas objektas (portretuojamas žmogus ar kt.) būtų ryškus, o antras planas būtų „išplautas" (neryškus minkštas vaizdas). Taip gaunama nuotrauka, atitinkanti klasikinio portreto normas, tačiau jeigu mums bus svarbu atvaizduoti ryškiai ne tik fotografuojamą žmogų, bet ir foną, šis režimas netiks. Visais kitais atvejais, kai reikės mažos ryškumo zonos (ryškus tik sufokusuotas objektas), šis režimas - nepakeičiamas. Kiti fotoaparato parametrai taip pat suderinami optimaliam portretui gauti.


„Fotografuojant portreto režimu parenkama atvira diafragma (mažas diafragmos skaičius, užtikrinantis nedidelę ryškumo zoną), todėl fokusuojamas objektas atvaizduojamas ryškiai, o fonas ir priešais objektą esantys daiktai būna neryškūs, „išplauti".
Atvira diafragma (pvz f/2.8)  
Uždara diafragma (pvz. f/16)  

arba - naktinis portreto fotografavimo režimas. Dažnai pasitaiko, kad saulėlydžio ar naktinio miesto fone norime nufotografuoti draugų portretą, tačiau ne visada rezultatas mus tenkina. Dažniausiai renkamasi iš dviejų variantų: pirmasis - fotografuojant be blykstėsi nuotraukoje lieka tamsūs draugų veidai, antrasis - fotografuojant su blykste patamsėja fonas. Naktinio portreto režimas šiuos du fotografavimo variantus suderina, paimdamas iš abiejų gerąsias puses, t. y. pasirinkus šį režimą nustatomas ilgas išlaikymas tam, kad gerai eksponuotųsi fonas, po to įjungiama blykstė pirmam planui apšviesti. Tuomet ir fonas būna spalvingas, ir portretas gerai pavykęs.

arba - peizažo fotografavimo režimas. Kitaip nei portreto, peizažo fotografavimo režimas užtikrina didelę ryškumo zoną. Atvaizdas gaunamas ryškus. Šiuo režimu galima fotografuoti ne tik peizažus, bet ir kitas situacijas, kurioms perteikti reikalinga didelė ryškumoi zona. Netgi fotografuojant portretą, jeigu svarbu ryškiai perteikt ne tik portretuojamą žmogų, bet ir foną, šis režimas puikiai tiks.


„Peizažo fotografavimo režimą galima naudoti ne tik peizažinėms nuotraukoms. Pavyzdžiui, tiems, kam patinka portretai su ryškiu fonu, arba ryškaus fono reikia konkrečiam sumanymui įgyvendinti, patartina rinktis peizažo fotografavimo režimą. Pastarasis, priešingai nei portreto režimas, užtikrina didelę ryškumo zoną".
Peizažo režimas: ryšku ir arti ir toliau  
Ryšku ir arti ir toliau. Nors fotografuoti žmonės, bet šią panorama reikia daryti peizažo režime  
- režimas naudojamas makrofotografavimuii. Viduriukas tarp portreto ir peizažo režimų. Diafragma pritaikoma nei pačiai didžiausiai, nei pačiai mažiausiai ryškumo zonai (atsiribojama nuo ribinių diafragmos F skaičiaus reikšmių), pavyzdžiui, kad fotografuojamas vabalas nuotraukoje būtų ryškus, o fonas už jo per daug nekristų į akis (neerzintų) ir būtų „paplautas".

arba - sporto fotografavimo režimas. Nepagalvokite, kad visų sporto šakų atstovus reikia fotografuoti pasirinkus šį režimą. Šachmatininkus ir kitus judrumu nepasižyminčius galima ir kitaip. Kad nekiltų nereikalingos painiavos, šį režimą geriau vadinti judesio fotografavimo režimu. Jis puikiai tiks bet kokiam greitai judančiam objektui - bėgančiam vaikui, šokinėjančiam su guma žmogui („Bungee jumping"), besileidžiančiam parasparniui ar važiuojančiam automobiliui - fotografuoti. Visa paslaptis - pats trumpiausias išlaikymas, neleidžiantis judesiui „susilieti". Taip pat šį režimą galima naudoti fotografuojant didelio židinioi nuotolio objektyvaisi, nes menkiausias tokio objektyvo krustelėjimas gali „sulieti" vaizdą, o sporto režimas, užtikrinantis trumpą išlaikymą, šią tikimybę gerokai sumažina.


Aptarėme dažniausiai naudojamus režimus (ir vieną kitą unikalų palyginimui) bei jų ypatumus. Nepamirškite, kad kiekvienoje situacijoje galimas ne vienintelis sprendimas! O dabar - pirmyn į fotosesiją, ir taip, kad ne fotoaparatas jus, o jūs fotoaparatą valdytumėte!

Gintas Kavoliūnas

Komentarai
Turinys
 • Yosh
  Yosh 
    2008.03.13, 10:46, rašė:
  Malonu girdėti dėl naujo FOTO numerio kitą savaitę:)
 • Jogis
  Jogis 
    2008.03.13, 10:46, rašė:
  elementaru, vos permetus akimis.
 • 0144
  0144 
    2008.03.13, 11:21, rašė:
  labai naudinga zaliems
 • Tommix (išsitrynęs)    2008.03.13, 11:57, rašė:
  Nu aciu zmogai, tikrai amnau pades daugeliui is cia, kas instrukciju neskaito :)
  Ir sakykit ka norit, bet M padala pati geriausia :) ir gali nuo jos nebenusukti niekad :D
 • Sociologas
  Sociologas 
    2008.03.13, 13:38, rašė:
  Mazochizmas? Mianas? Maumenėlis?                         
 • Leo R.
  Leo R. 
    2008.03.13, 17:08, rašė:
  Jo jo - M tikrai reiškia Mianą :)
  Jei rimtai - juokingas man tas M dievinimas... Kažkaip čia daugelis įsivaizduoja, kad įjungsi M - ir oba, viskas daug geriau gausis... Vis tiek teks galvot pačiam. Ir net dar daugiau galvot. Kruštis su parametrais vietoj to, kad pasirūpint gera kompozicija besikeičiančioje situacijoje... Vietoj to, kad stebėti veiksmą... Eksponometrija veikia taip pat ir M, ir kituose režimuose, koks skirtumas ar aparatas pats nustatys pamatuotus parametrus, ar juos nustatysi rankytėmis. Jei reiks korekcijų - vis tiek savo galva tas korekcijas apmąstysi ir įvesi. Automatiniuose režimuose tą dar lengviau padaryt...
  Na bet jei yra polinkis į Mazochizmą - visada prašom :)
 • Varanas
  Varanas 
    2008.03.13, 17:38, rašė:
  As irgi manau, kad M naudoti verta tuomet, kai jau tikrai kazka idomaus sumislinai - na savo malonumui. O visiems kitiems atvejams reikia nepasididziuoti ir pasikliauti aparato "intuicija". Juolabiau - zmogus sviesa ir jos kieki suvokia labai savotiskai. Prieblandoje buna mazdaug nuo 10 iki 100 lux (liuksu). Pagal higienos normas darbo stalo pavirsius turi buti apsviestas 500 lux. Siose ribose galbut ir galima orientuotis "daug maz". Bet kada imame zonine sviesa (siauro kampo halogenus) ar sauletos dienos sviesa - tuomet zmogus sunkiai atskirs 2000 lux nuo 20 000.. O jei pusdieni praleides lauke nusileidi i pusrusi ar is rusio islendi laukan - reikalingas laikas adaptacijai. Kartais tas laikas gali kainuoti praleistus kadrus.
  O apie Canon rezimus kazkur esu minejes - internacionalinis meno ratukas :)
  Mums - "M"enas'
  Anglakalbiams '"A"rt'
  Rusakalbiams '"T"vorcestvo'
 • PostFactum
  PostFactum 
    2008.04.03, 22:10, rašė:
  Menas, Art, Tvorcestvo = M.A.T
 • Tommix (išsitrynęs)    2008.03.13, 23:02, rašė:
  Zoom rašė:
  Jo jo - M tikrai reiškia Mianą :)
  Jei rimtai - juokingas man tas M dievinimas... Kažkaip čia daugelis įsivaizduoja, kad įjungsi M - ir oba, viskas daug geriau gausis... Vis tiek teks galvot pačiam. Ir net dar daugiau galvot. Kruštis su parametrais vietoj to, kad pasirūpint gera kompozicija besikeičiančioje situacijoje... Vietoj to, kad stebėti veiksmą... Eksponometrija veikia taip pat ir M, ir kituose režimuose, koks skirtumas ar aparatas pats nustatys pamatuotus parametrus, ar juos nustatysi rankytėmis. Jei reiks korekcijų - vis tiek savo galva tas korekcijas apmąstysi ir įvesi. Automatiniuose režimuose tą dar lengviau padaryt...
  Na bet jei yra polinkis į Mazochizmą - visada prašom :)


  Tai tame ir kampas, kad VISKA ir teks galvoti paciam.. kam tada pirkti DSLR jei AUTO fotkini??? Auto nebent fokusavimas gali buti ijungtas ir WB pas gerus fotikus su isorinem blykstem kurios WB info perduoda i fotika. O visa kita - tavo rankose... Jei aplinka mazai keiciasi tai  M rezymas pats geriausias nereikia galvos sukti del nieko susireguliavai settingus tokius kaip nori matyti ir piskini viska... netriesdams, kad apsvietima sper didelis bus, kad F per platus buvo ir DOF ne toks koki norejai matyti...

  Man visada svarbu zinoti kox ISO bus, kox islaikymas ir t.t. gal tai mazochizmas bet teikia malonuma...ir astrina tavo, kaip fotografo sugeejimus valdyti aparata ir net be jo jau galvoje matyti kur koki nustatyma naudosi.
 • Leo R.
  Leo R. 
    2008.03.14, 00:11, rašė:
  Na jei jauti nuo to malunumą - džiaugiuosi už tave. Aš realiomis sąlygomis neturiu laiko tam.
 • eyebrowsdown (išsitrynęs)    2008.03.14, 01:18, rašė:
  i vote for Av
 • eFoto redaktorius    2008.03.13, 12:25, rašė:
  Kokiu režimu dažniausiai fotografuojat?
  Automatinis
  143 balsai: 17%
  Įvairios programos
  105 balsai: 13%
  Diafragmos prioritetas
  270 balsų: 33%
  Išlaikymo prioritetas
  53 balsai: 6%
  Įvairūs rankiniai režimai
  258 balsai: 31%
  Viso balsų: 829
  Straipsnis tikrai vertingas žinoti.
  Beje, apklausa

 • Andriusha
  Andriusha 
    2008.03.13, 12:45, rašė:
  Na, mano nuomone, visko patikėjimas automatikai (aš apie visišką auto bei siužetinius režimus) tinka tik blogiausiu atveju. Nes automatikai nusispjaut ant kokybės, svarbu tik kad eksponuota būtų. Todėl, pavyzdžiui, sporto režime sukeliamas ISO, svarbu tik kad išlaikymas trumpas ir eksponuota pakankamai.  O kokybės iš to...
  Geras straipsnis.
 • Gražina
  Gražina 
    2008.03.13, 13:04, rašė:
  Susipažint su visom programytėm, manau, reikėtų :) Juk prie perkamų fotikų instrukcijos jau būna. Bet automatikos nenaudoju. Geriausia ir dažniausiai naudojama pozicija - M, čia jau pats sau ponas...:)
 • deleteduser
  deleteduser 
    2008.03.13, 13:41, rašė:
  "Beje, norint tobulinti savo fotografines žinias vertėtų rinktis rankinį režimą, o kadro parametrus rašytis ranka" - skaitmeninėj fotografijoj įvairiomis programomis galima pažiūrėti nuotraukom daryti naudotus parametrus, taip kad ranka rašytis nelabai patogu būtų :) tas galėjo būt paminėta straipsnyje
 • Svečias    2008.03.13, 15:50, rašė:
  Na, šituo atveju rašymas ranka galbūt atlieka ne tik parametrų užfiksavimo kaip fakto funkciją, bet ir padeda lengviau įsiminti tam tikrose situacijose naudotinus nustatymus. Kai ranka užsirašysi, manau, tikrai greičiau ir ilgesniam laikui įsiminsi ;)
 • lashiuke
  lashiuke 
    2008.03.13, 14:55, rašė:
  Lengvas, paprastas straipsniukas puikiai tinkantis pradedantiesiems susigaudyti kas tam ratuke gyvena. ;)
 • Ramūnas
  Ramūnas 
    2008.03.13, 23:11, rašė:
  Naudoju A rezima ir kompensacija normaliam saudymui, M isijungiu tik tada kai reikia pastovumo, pvz bandau derinti apsvietima ar dar kazkas sudetingesnio.
 • Marius
  Marius 
    2008.03.13, 23:58, rašė:
  na pries gerus metus si informacija butu pravertusi  bet nieko atsiprintinsiu ir dabar:)gal pravers (anukams:)
 • Netingiu
  Netingiu 
    2008.03.14, 02:48, rašė:
  Pagaliau 3'ią numeriuką žurnalo išleis, nes jau "RIMI" pardavėjos skersai į mane žiūri :D
 • Grigas
  Grigas 
    2008.03.16, 10:41, rašė:
  Ai, nežinau... naudoju pilnai mechaninį aparatą, kuris neturi jokių prioritetų, tik M rėžimą ir TTL eksponometrą.
  Nesiskundžiu, visur viską spėju ir tai problemų man nesukelia. Juoba, kad ir diafragma bei išlaikymas itin patogiai keičiami. O ir juosta atlaidesnė ekspo klaidoms nei skaitmena.

  Tačiau paėmęs kokį elektroninį autofokusinį aparatą visiškai nematau reikalo kasdieniams kadrams vargti su M - tuomet eina į trasą P arba A.
 • Mongolas
  Mongolas 
    2008.03.21, 13:54, rašė:
  Va va taip ilgai ieskojau kazko panasaus... ir stai kaip nusvitimas..... =]
 • andriusst (išsitrynęs)    2008.04.13, 20:38, rašė:
  Kai dirbi 15k/s M rezimu nieko nepadarysi
 • slawcka
  slawcka 
    2008.05.10, 14:09, rašė:
  nu nzn, bet pries skaitant straipsni niekada nejunginejau tu parametru, ir db lieku prie tos nuomones,kad kam ten krustis, nusistatai p  (pusiau automatinis) ir viskas.. o su M per daug galvot rek..
 • Svečias    2008.07.15, 20:53, rašė:
  ar galit parasyti srtaipsny dar zaliesniem.pvz:kas yra ta matrica,zidinio notolis,diafragma,visokie filtraiir kam jie reikalingi?nes daukas manau to nezino kaip ir as ;D
 • Svečias    2008.09.26, 12:45, rašė:
  Labai jau i akis krenta, kad sis straipsnis yra Canon firmos uzsakomoji reklama. Pvz. : kodel antroje iliustracijoje rasoma, kad desineje Canon valdymo ratukas, o kaireje "kitu gamintoju". O kodel ne : kaireje Nikon valdymo ratukas, o desineje "kitu gamintoju"????
 • Svečias    2009.07.01, 12:03, rašė:
  Nes tada atrodytų, jog tai Nikon reklama.. :)
 • Svečias    2009.11.12, 20:12, rašė:
  Turiu canon powershot A610 jame nėra (ar bent nerandu) rėžimo skirto judėjimui fotografuoti. Gal galit patart, kaip be jo būtų galima apsisukt?

  fotobites.lt siūlo  20% nuolaidą Ekspres fotoknygoms!

Šį mėnesį Kokybiška spauda Asmeniniai įspaudai

Jūsų komentaras

Rašyti komentarus gali TIK užsiregistravę eFoto.lt dalyviai. Užsiregistruoti