Grupė: Fotoistorijos
Grupė skirta geriausiems fotopasakojimams ir istorijoms atrinkti ir aptarti. Tai gali būti pastatyminės, kinematografinės, vaidybinės, teatrinės, fantastinės, manipuliacinės, dokumentinės, gatvės, kie.. Plačiau

Naujausios žinutės

Pokalbiai

Sveiki, grupės dalyviai
Pokalbio tema "DALYVAVIMAS"

Prašau visus dalyvius aktyviau dalyvauti grupės dalyvavime, kad grupės dalyvių dalyvavimas grupės dalyvavime aktyviau dalyvautu Efoto grupių dalyvavime :) Prašau visus kviesti visus, kurie savo darbais galėtų dalyvauti grupės dalyvavime, į grupės dalyvius ir dalyvaujant grupės dalyvavime, prisidėti prie grupės dalyvavimo titulinio puslapio dalyvavime, kad efoto tinklapis tinkamai dalyvautu pasaulio tinklapių dalyvavime :)

Tikiuosi mano kvietimas dalyvauti, paskatins visus dalyvius dalyvauti grupės dalyvavime.
Dalyviai, dalyvaukite aktyviai:)))

Fotoistorijos
38 nariai


 
             Tai nuotraukos siūlomos į grupės geriausias