Grupė: Spalvų fabrikėlis

Labai spalvotiem žmogučiam , labai spalvotai gyvenantiem , labai spalvota fotografija :)

    1565 nuotraukos   685 nariai   2 pokalbiai
  Grupės tipas: FotoKlanas.  Atvira grupė geriausių eFoto nuotraukų tematinei atrankai. Nuotraukas atrinkinėti gali tik Meistro+ statusą turintys..
Nuotraukų atranka: 2 balsai. Tiek grupės Narių balsų surinkusi nuotrauka patenka į grupės geriausias


Geriausios nuotraukos

Tik grupėje     14 nuotraukų rodomos tik grupėje

Rodomos tik grupės nariams.

Grupės moderatoriai