Naudojimosi taisyklės ir autorinės teisės

Naudojimosi taisyklės


eFoto.lt svetainėje draudžiama dėti neteisėtus ir neetiškus turinį ir (arba) komentarus, įskaitant:
- turinį, kuris nepriklauso vartotojui ir (arba) kurio vartotojas neturi teisės atgaminti, platinti, viešai rodyti ar viešai skelbti;
- neapykantą skatinantį, pornografinį, smurtinį, destruktyvų ar kitą Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamą turinį.
- reklaminį turinį ar komentarus; eFoto lankytojų įdedama reklama leidžiama tik VIP skelbimuose.

eFoto.lt neredaguoja lankytojų dedamo turinio, tačiau gali nežymiai keisti jį, padarant tinkamesnį naudojimui.

eFoto.lt neatsako už vartotojų skelbiamą turinį.

eFoto.lt pasilieka teisę kontroliuoti ir pašalinti netinkamą turinį bei nutraukti paslaugos teikimą be išankstinio įspėjimo ir nenurodydama priežasčių.

Dažni klausimai ir atsakymai (DUK): www.efoto.lt/duk

Autorinės teisės


Vartotojas, dėdamas informaciją į eFoto.lt svetainę, privalo turėti dedamo turinio autoriaus teises arba nurodyti autorių ir turėti autoriaus (ar teisių turėtojo) leidimą tokiam dėjimui.

Dėdami informaciją į eFoto.lt jus išsaugojate informacijos autorystę.
eFoto.lt paslaugoje skelbdami turinį, jūs:
- nemokamai suteikiate kiekvienam vartotojui leidimą peržiūrėti jūsų viešą turinį eFoto.lt svetainėje.
- nemokamai suteikiate eFoto.lt leidimą nurodant autorystę naudoti jūsų turinį eFoto.lt svetainėje.

Šių teisių suteikimas nutrūksta kai jūs pašalinate turinį iš eFoto.lt.

Visa eFoto.lt informacija, išskyrus vartotojo turinį, tame tarpe tekstai, programinė įranga, grafiniai atvaizdai, nuotraukos  yra arba eFoto.lt nuosavybė, arba suteikta eFoto įmonei pagal licenciją ir jai galioja autorių teisių subjektui teikiama apsauga. Bet koks trečiųjų šalių naudojimasis šia informacija be eFoto.lt sutikimo draudžiamas.


Taisyklių įsigaliojimas ir pakeitimas


eFoto.lt pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti paslaugos funkcijas. Vartotojas informuojamas apie pasikeitimus eFoto.lt svetainėje.

eFoto.lt pasilieka teisę keisti šias taisykles. Pasikeitimai įsigalioja juos paskelbus eFoto.lt  ar informavus vartotojus elektroninio pašto žinute. Jei vartotojas nesutinka su naujomis sąlygomis, jis privalo atsisakyti eFoto.lt   paslaugos.