Rūta Urbonaitė   Rūta Urbonaitė | www.facebook.com

Nuotraukos:     Naujausios      Geriausios      Dienoraštis, draugams      Kelionės  

Naujausios nuotraukos  


   Seserys

  Seserys   Komentarai

  Įdėta: 2021.04.20

   Veidrodėli, pasakyk

  Veidrodėli, pasakyk   Komentarai

  Įdėta: 2021.04.16

   ***

  ***   Komentarai

  Įdėta: 2021.03.26

   ***

  *** (PS Noriu nuraminti, kad augalas buvo sudžiūvęs...)   Komentarai

  Įdėta: 2021.03.23
  PS Noriu nuraminti, kad augalas buvo sudžiūvęs ir fotografuojant niekas nenukentėjo. Nebandykite to vasarą. :)

   ***

  ***   Komentarai

  Įdėta: 2021.03.18

   Ešafotas

  Ešafotas   Komentarai

  Įdėta: 2021.03.09

   ***

  *** (  )   Komentarai

  Įdėta: 2021.03.07


   Smilgos

  Smilgos   Komentarai

  Įdėta: 2021.03.05

   ***

  ***   Komentarai

  Įdėta: 2021.03.04

   Pražysiu

  Pražysiu   Komentarai

  Įdėta: 2021.03.01

   ***

  ***   Komentarai

  Įdėta: 2021.02.26

   Vieversio diena

  Vieversio diena   Komentarai

  Įdėta: 2021.02.24

   Eik sau

  Eik sau (Ir eik tu sau, kaip einama  Mylėti pirmąsyk  P...)   Komentarai

  Įdėta: 2019.02.11

  Ir eik tu sau, kaip einama
  Mylėti pirmąsyk
  Palik, palik tik dainą, man,
  Tik ilgesį palik.

  (P. Širvys)


   Ašara

  Ašara (Pražilo sodas Sušalusi ašara Lakštutės aky)   Komentarai

  Įdėta: 2018.01.07

  Pražilo sodas

  Sušalusi ašara

  Lakštutės aky


   Sesutės

  Sesutės   Komentarai

  Įdėta: 2018.01.06

   Birutė ir Antanas

  Birutė ir Antanas (Jie – gyvas įrodymas, kad tikra meilė trunka n...)   Komentarai

  Įdėta: 2017.10.02
  Jie – gyvas įrodymas, kad tikra meilė trunka ne trejus metus, o visą gyvenimą. Klausiausi jų istorijos ir galvojau, kad apie tokius herojus – Lietuvos patriotus ir jau beveik 70 metų vienas kitą mylinčius žmones – reikia rašyti knygas, kurti filmus. Bet Birutė ir Antanas – tik kuklūs senukai, mūsų kaimo šviesa. Jų nematome populiarių žurnalų viršeliuose, kuriuose puikuojasi jaunystė, pinigai ir tuštybė.

  „Sibiras buvo šaltas, bet meilė pražydo amžina“, – taria Antanas, meiliai žiūrėdamas į Birutę, kurią sutiko Krasnojarsko krašte, Mansko rajone, Anastasino kaime.

  Kai Birutė ir Antanas, nublokšti už tūkstančių kilometrų nuo savo gimtinės, sukūrė šeimą, jai buvo 23-eji, jis – dvejais metais vyresnis. Buvo 1952 metų birželis. Jų draugystė prasidėjo, kada tremtinys Antanas Sibire vėl buvo ištremtas – mėnesį atidirbti kitame kaime už tai, kad nenorėjo atiduoti savo menkos algos Stalino valdžiai. Pakliuvęs į Birutės brigadą, įsimylėjo ir trejus metus iki vestuvių jai rašė laiškus.

  Tuoktis jiedu jojo ant arklių. Tie pasibaidė. Nuo balno nuvirtusį jaunikį, kurio koja įstrigo kilpoje, išvadavo pati jaunoji. Dabar abu juokdamiesi prisimena, kaip išpurvintą kostiumą skalbė upelyje.

  Žiemą užklupdavo 60 laipsnių speigas, net blakstienos užšaldavo. Iki kirtimų taigoje per gilų sniegą klampodavo 15 kilometrų, po sunkios darbo dienos – tiek pat atgal. Vasarą plukdant rąstus Kolbos upe kąsdavo mašalai. Birutė veidą bandė apsaugoti tinkleliu – jį pasidarė iš mamos vestuvinio nuometo, kurį ši spėjo prigriebti su kitais daiktais iš savo namų Šakių rajone, kai atėjo jų išvežti.

  Maisto labai trūko: vienas dirbantis žmogus per dieną gaudavo 200 gramų duonos, ją pasidalydavo su kitais šeimos nariais. Nuo bado gelbėjo meškinis česnakas, kurio prisisūdydavo. Tačiau už stiklinę druskos, kuri taip pat buvo deficitas, tekdavo pakloti net 25 rublius.

  Paklausti, koks ryškiausias prisiminimas likęs iš Sibire patirtų kančių, jie nedvejoja – tėvynės ilgesys. Tačiau Lietuva, į kurią Birutė ir Antanas su dviem mažais vaikais parkeliavo po 10 metų, jų nelaukė. Jai leido įsikurti, o jam, „buožės sūnui“, liepė belstis į Latviją ar dar bala žino kur, nebent jis išsižadės savo tėvų. Antanas nesutiko, Birutė irgi nenorėjo skirtis. Metus neregistruoti, kaip svetimšaliai jie glaudėsi pas gimines. Pagaliau gavę leidimą apsigyventi tėviškėje, pamažu stojosi ant kojų. Susilaukė dar dviejų vaikų, pasistatė namelį.

  Iš Kauno seminarijos pokariu išplėšta 18-metė Birutė, svajojusi tapti pradinių klasių mokytoja, po tremties kabinosi į gyvenimą prasčiausiais darbais – valytojos, skalbėjos. Laikui bėgant veikli moteris buvo išrinkta Keturnaujienos kolūkio moterų tarybos pirmininke, kultūros namuose pradėjo statyti spektaklius. Pasak Birutės, „darbštus, ne pijokas“ Antanas taip pat užsitarnavo pagarbą, baigė mokslus ir tapo veterinaru.

  Birutės ir Antano veidus dažnai nušviečia šypsena. Jie meldžiasi, skaito knygas ir laikraščius, domisi net tuo, kas dedasi už Atlanto, pliekia „nachališką“ Donaldą Trumpą ir planuoja gyventi iki 99-erių, nes toks skaičius gražus.

  „Mažais žingsniukais abu einame pirmyn. Ir kas pasakys, kad mūsų meilė – ne amžina?“ – sako jie man.

  Lapkritis, 2016

  Šakių rajonas

   Birutė

  Birutė (Birutei buvo 18 metų, kai ją vieną išvežė į...)   Komentarai

  Įdėta: 2017.09.30

  Birutei buvo 18 metų, kai ją vieną išvežė į Sibirą. Buvo 1948 m. gegužės 22 d. Ašaromis aplaistytas traukinys riedėjo ilgai – daugiau nei šešias savaites. Liepos 4 d. jis pasiekė Krasnojarsko kraštą.

  „Buvo badas, neina žmogui apsakyt“, – atsidūsta Birutė. Nevalgius reikėjo nuo ryto iki vakaro taigoje pjauti ir nešioti rąstus. Žiemą sniego – iki kaklo, pjūklas svėrė 25 kg.

  Tačiau net juodžiausioj nevilty nebuvo minčių pasiduoti.

  „Negalvojom apie savižudybę – meldėmės ir laukėm rytojaus“, – prisimena Birutė. Jai ir likimo draugėms stiprybės įkvėpdavo lietuviškos eilės, kurias deklamuodavo prie upelio:

  Aš niekur neisiu iš savo brangios tėvynės –
  Čia mano žemė ir šypsantis dangus.

  Ir dabar, po beveik 70 metų, ji negali gyventi be poezijos. Kai naktį neužmiega, 87-erių Birutė lovoje užsidega prožektorių ir mokosi eilėraščių.

  O tada ją suėmė Kauno mokytojų seminarijoje. Kaip nusikaltėlius išsivedė ir kitus studentus. Dvi paras pralaikė areštinėje, kurioje kaip silkes suguldė apie 40 jaunuolių. Nedavė net atsigerti, nenorėjo leisti į tualetą.

  Tik vežama į Sibirą Birutė sužinojo, kad ištremti ir jos tėvai, broliai ir seserys. Daugiavaikę šeimą valdžia nubaudė už 30 hektarų žemės. Iš vienuolikos vaikų tremties išvengė vos trys.

  Tik stebuklo dėka ji ir Šakių rajone areštuoti artimieji susitiko pakeliui į nežinią – kai traukinys trumpam sustojo Baltarusijoje. Iki to laimingo susitikimo peralkusią Birutę pamaitino pakeleivė, jai į saują įdėjusi gumulėlį naminės varškės.

  Vasara buvo čia pat. Birutė į vagoną įsodinta kaip stovi – su trumpa šilkine suknele ir basutėmis. Tokia studentė iš Lietuvos atvažiavo į gūdų Sibirą kirsti miško.

  Lapkritis, 2016

  Šakių rajonas


   Antanas

  Antanas (Kiek Bernardo Brazdžionio ar Prano Vaičaičio ei...)   Komentarai

  Įdėta: 2017.09.27
  Kiek Bernardo Brazdžionio ar Prano Vaičaičio eilėraščių mokate atmintinai? Antanas iš Keturnaujienos kaimo jų moka ne vieną. Išmoko dar gimnazijoje tarpukariu. Tai buvo prieš 80 metų.

  Ir dabar Antano namuose yra poezijos knygų. Po kelių mėnesių – jau 90-tas gimtadienis, bet jis tebeskaito eilėraščius apie meilę, laisvę ir tėvynę. Deklamuoja ištisus posmus neužsikirsdamas, raiškiai tardamas kiekvieną žodį – įtaigiai, jausmingai, kartais paimdamas mano ranką. Klausausi išpūtusi akis, tyliai tyrinėdama jo besimainantį veidą. Tie eilėraščiai išnyra iš Antano širdies gelmių, liudydami išgyventą ilgesį ir skausmą, kurių neužklojo laiko dulkės.

  Sibire Antanas atsidūrė pačiame jaunystės žydėjime, būdamas 21-erių. Buvo ištremta beveik visa jo šeima – tėvai ir penki vaikai iš septynių. Jie nusikalto, nes turėjo 45 hektarus žemės.

  Namo sugrįžo po dešimtmetį trukusio alinančio darbo taigoje, 1958 metais. Tada, kai svetimam krašte jau buvo pamilęs lietuvę tremtinę, su ja atšokęs vestuves ir susilaukęs dviejų vaikų.

  Tačiau išsiilgta Lietuva juos pasitiko užtrenktomis durimis. Apie tai papasakosiu vėliau.

  Lapkritis, 2016

  Šakių rajonas

   Žiedų karoliai

  Žiedų karoliai   Komentarai

  Įdėta: 2017.06.07

   Gervė, kuri neišskrido

  Gervė, kuri neišskrido   Komentarai

  Įdėta: 2016.10.02

   Praeitin II

  Praeitin II (Vasaros dienaNugrims praeitin(pagal Naishinno haik...)   Komentarai

  Įdėta: 2016.08.24

  Vasaros diena
  Nugrims praeitin

  (pagal Naishinno haiku)


   Praeitin

  Praeitin (Vasaros diena Nugrims praeitin (pagal Naishinno h...)   Komentarai

  Įdėta: 2016.08.22

  Vasaros diena
  Nugrims praeitin

  (pagal Naishinno haiku)


   Elitinis būrys

  Elitinis būrys (Kolkos ragas, Latvija2016 m. liepa)   Komentarai

  Įdėta: 2016.08.18
  Kolkos ragas, Latvija

  2016 m. liepa

   Juodoji gulbė

  Juodoji gulbė   Komentarai

  Įdėta: 2016.07.16