MIKITA   Laima | www.facebook.com

Nuotraukos:     Naujausios      Geriausios      Dienoraštis, draugams      Kelionės  
 Albumai:  Žemaičių(3)

◊ Albumas  


   Žemaičių-lietuvių susikalbėjimo žodynas - III dalis

  Žemaičių-lietuvių susikalbėjimo žodynas - III dalis (1. Kalapakā - Kada klumpės paplito Žemaitijoje,...)   Komentarai

  Įdėta: 2014.07.26

  1. Kalapakā - Kada klumpės paplito Žemaitijoje, tiksliai nežinoma. Pasakojama, kad kunigaikštis Irinėjus Oginskis iš Austrijos į Rietavą atsivežė meistrą, kuris ir išmokė žemaičius dirbti klumpes. Labiausiai klumpės paplito XlX a. pabaigoje- XX a. pradžioje, tačiau jos nebuvo vienintelis valstiečių apavas. (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  2. Ruozvēlkis - pjūklas lentoms išpjauti (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  3. Kulemuōsės māšėnas detalė vuōls – bliukis - kuliamosios mašinos detalė volas. (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  4. Vuogs - dvikinkiams arkliams kinkyti branktas (laisvai pakabinamas skersinis pakinktų viržiams kabinti) (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  5. Šokoučē -Įrankiai linams šukuoti - (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  6. Aktāinis - Sietuvė grūdams. (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  7. Atvarslā – arklio vadžios (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  8. Boužės - Pirmosios svarstyklės. (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  9. Čemodāns – kelioninis lagaminas . (L.Žemeikienės nuotrauka iš asmeninio albumo)

  10. Kėrpiējė īronkės plaukū garbėniavimou – kirpėjo įrankis plaukų garbanojimui (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  11. Metalėnė alvēlė – metalinis puodukas (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  12. Gārvēlkė – senovinis gartraukis (L.Žemeikienės nuotrauka iš asmeninio albumo)

  13. Liokta – dūmtraukis su sklende (L.Žemeikienės nuotrauka iš asmeninio albumo)

  14. Senuōvėnės āblius – senovinis oblius (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  15. Ledžīnga - Pirmosios pačiūžos buvo medinės. Čiuožimui apačioje tvirtinama viela, tik pačiūžai. Su kita be pačiūžos koja reikėdavo atsispirti. (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  16. Slastā sūriou – spaustuvai sūriui suspausti (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  17. Baklāgė – metalinė gertuvė (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  18. Lėžė – medinė mentė su kotu duonai „šauti“ į krosnį (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  19. Varėnis – katilas (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  20. Medėnės keltōvs – medinis keltuvas (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  21. Arklėnė griēbārka - Su ja žmonės pasikinkę arklį, sugrėbdavo šieną į pradalges (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  22. Skōmbāls - Varpelis buvo rišamas gyvuliams ant kaklo, dvare skambalą mušdavo, kviesdavo į darbą (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  23. Krēžis – krepšys, į kurį buvo sudedamos bulvės skusti (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  24. Medėnė vīnda ėr pjūklēlės – medinis grąžtas ir nedidelis pjūklas (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  25. Oždiējus kartė ont šėina, īronkės šniūrou pritvėrtintė – įrankis ant šieno uždėjus kartį, virvei pritvirtinti (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  26. Īronkės pliēskiēms siūti – įrankis siūti arklio pakinktus (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  27. Žvėrblis -vervėnts šniūrams vyti – prietaisas virvėms sukti, vyti (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  28. Abruōzdiēlis – šventas paveikslas kabinamas ant sienos (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  29. Pusgolstėnė tvuōra - Pusgulstinėse (labiausiai paplitusios Žemaitijoje) tvorose skaldytų rąstelių kartys dedamos pusiau įžambiai, kad vienas galas įsiremtų į žemę, tarp poroje sukaltų stulpų (mietų) ir tarpusavyje (po kieviena įžambia kartele ir virš jos) surišama kliūbais, t. y. lengvai sulenkiamomis eglių arba karklų šakomis (vytimis). (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)
  30. Šioje nuotraukoje per apdovanojimą
  Anykščių rajono Dabužių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje (iš kairės): Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Šilerienė, Evelina Žemeikytė, Kristina Korch, Lietuvių kalbos instituto direktorė doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Lituanistikos židinio vadovė Aurelija Tamulionienė , Laima Žemeikienė, Jelena Korch.


   Žemaičių-lietuvių susikalbėjimo žodynas - II dalis

  Žemaičių-lietuvių susikalbėjimo žodynas - II dalis (Vėl nuotraukos sudėtos paeiliui: 1. Mergū dunk...)   Komentarai

  Įdėta: 2014.07.25
  Vėl nuotraukos sudėtos paeiliui:
  1. Mergū dunkērka - Šiose kamarose merginos laikydavo savo daiktus, jose miegodavo. Jos būdavo tik pas turtingesnius ūkininkus. (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  2. Krāitė skrīnė – kraičio skrynia (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  3. Audėma stāklės – audimo staklės (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  4. Skėits ondiēts ont audėma stākliu - Skietas – audžiamųjų staklių prietaisas, į kurį suveriami išilginiai audeklo siūlai. Skietas parenkamas pagal norimo austi audeklo plotį (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  5. Kočiēlā skalbėnēms - Kočėlas – medinis įrankis skalbiniams lyginti. Susideda iš 2 dalių: apvalaus pagalio ir plokščios, rantuota ar dantyta apačia lentelės. Gale kočėlas turi rankeną, skirtą suimti kočėlą viena ranka. (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  6. Kernėkė – kalatāuka - Tai indas sviestui mušti. (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  7. Mėntoris - Grūstuvas bulvių košei grūsti. (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  8. Dounmīnkis – duonkubilis (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  9. Luovē dounā mīnkītė – medinis lovys duonai minkyti (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  10. Senuōvėška meirėnė - Senovinis pieno separatorius (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  11. Dimba - Kultuvė medinė lentelė su kotu skalbiniams drabužiams, audeklams, baltiniams) upėse, ežeruose vėtyti. Lentelės viršutinė dalis buvo puošiama geometriniu raštu, atliekamu kontūrinio įpjovimo linijomis. Kotas nebuvo dekoruojamas. Kultuvę darydavo iš gluosnio, (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  12. Čemalā – senovinės svarstyklės (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  13. Krāsė – Kėdė su atrama(Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  14. Krāsė aptrāukta so šėkšna - Kėdė aptraukta su oda (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  15. Krieslālis – taburetė (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  16. Abrūsėnė - Rankšluostinė buvo kabinama ant galinės arba šoninės gyvenamosios arba svetainės sienos, netoli stalo. Tai dekoratyvinė puošmena – rankšluostinėje kabančio rankšluosčio šluostymuisi paprastai nenaudodavo. (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  17. Bačka so medėnēs šlōnkās – statinė su mediniais lankais (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  18. Kalvarats – verpimo ratelis (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  19. Bačkėkė ondėniou – statinė vandeniui (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  20. Matarā - Vytuvai reikalingi siūlams suvyti iš kelių vijų. (Iš Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  21. Senuōvinē pruosā – lygintuvai (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  22. Dōru klėmka – durų rankena (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  23. Bėtāulis - Anksčiau tokiuose šiaudiniuose aviliuose buvo laikomos bitės. (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  24. Uzbuōns - Ąsotis pienui, alui, kitiems gėrimams (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  25. Tekiēls - Su juo galandami kirviai, peiliai. (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  26. Vežēlė – užvuōžama diežēlė sviestou isidiēti – uždaroma dėžutė sviestui įdėti (Iš Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  27. Špouliē - Verpimo ratelio ritė. Verpiant sulygintas siūlas leidžiamas į ją (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  28. Klebetā - Įrankis virvėms vyti. (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)

  29. Jōtrīna – spyna (Iš Genovaitės Marijos ir Edmundo Paniulaičių sodybos asmeninės kolekcijos)


   Žemaičių-lietuvių susikalbėjimo žodynas - I dalis

  Žemaičių-lietuvių susikalbėjimo žodynas - I dalis (Prieš kelias dienas perskaičiusi eFoto vienos nu...)   Komentarai

  Įdėta: 2014.07.24

  Prieš kelias dienas perskaičiusi eFoto vienos nuotraukos žemaičio ir lietuvio komentarus, kai žemaitis žemaitiškai pakomentavo nuotrauką, o lietuvis paprašė išverst į lietuvių kalbą, kilo mintis pasidalyti praeitų metų kūrybinio darbo dalele.

  2013 metai buvo paskelbti tarmių metais. Ta proga Lietuvių kalbos institutas buvo paskelbęs konkursą „Mano žodynas“. Savo keturiolikmetei dukrai pasiūliau kurti „Žemaičių - lietuvių susikalbėjimo žodyną“. Į kompaniją pasiėmėm dukros klasiokę (lietuvę) su mama ir kibom į darbą.

  Kai pradėjome užrašinėti žodžius, kilo mintis, kad reikia kurti ne žemaičių patarmių, o visos žemaičių tarmės žodyną. Nusprendėme surašyti kuo daugiau žemaitiškų žodžių ir juos išversti, kad susitikę žemaičiai ir lietuviai galėtų susikalbėti ir neatsitiktų kaip šiame pasakojime:

  „Kartą žemaitis atvažiavo į miestą. Žmogus sutvarkė visus reikalus ir nusprendė nupirkti šeimynai lauktuvių. Užėjo į parduotuvę ir sako:

  Lāba dėina puonė miela. Ejāu lāuku žvalgīdamuos, veizu i mėsliju, ka daba blaivē īr. I dā saulė švėit. A gali doutė vīna ledū?

  Laba diena, pone. O kokio jums vyno, balto ar raudono?

  Aš tau sakau, ka nuoru vīna ledū.

  O aš jūsų klausiu, kokio vyno?

  A gali doutė mōn vīna ledū, ėr aš ēnu.

  Nesuprantu jūsų, jūs tikriausiai nesate blaivas. Prašau išeiti iš parduotuvės.

  Liko žmogus nesuprastas, todėl teko eiti ieškoti, kas jį supras, ir tokią giedrą dieną parduos vieną porciją ledų.“ (Ištrauka iš mūsų sukurto žodyno).

  Žodyne yra apie 4500 žodžių. Sugalvojom dar pridėt nuotraukų, kurie vaizdžiai apibūdintų bent dalį žodžių, kad jose matytųsi bent dalis žemaitiškos kultūros, tradicijų. Mano nufotografuoti daiktai padės suprasti kai kurių žodžių reikšmę. Iš kelių kartų, sudėsiu bent įdomesnes nuotraukas. Tikiuosi patiks.

  Nuotraukas, apibūdinančias kai kuriuos žodžius, sudėjau pagal žemiau surašytą eilę:

  1. Pusōntra gāla žemāitėška truōba( Pusantro galo žemaitiška troba). Pagrindiniu gyvenamu pastatu Žemaitijoje laikoma Troba (Stepono Dariaus gimtinė – muziejus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  2. Abruōks(Svirnas). Tai antras pagal svarbą pastatas žemaičių sodyboje, skirtas grūdams, maistui, mantai laikyti, miegoti. Dažniausiai svirnas buvo statomas priešais trobą, lygiagrečiai jai. (Stepono Dariaus gimtinė – muziejus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)

  3. Špikiērios - Tai gerasis svirnas, kuriame buvo laikomas dukterų kraitis, skrynios, drabužiai. (Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus. Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  4. Liēkis vėrš špikiēriāus – papuošimas virš svirno stogo.

  5-6. Abruōks ėš prīšakė i ėš šuōna – (Svirnas iš priekio ir iš šono). Šiam svirnui daugiau kaip 200 metų. Pastatė Jonas ir Barbora Jokšai. Dabar prižiūri marti Marytė Jokšienė. Priekyje dažnai yra nedidelis priesvirnis (prieklėtis) su saikingai profiliuotomis kolonomis ar be jų. Jo paskirtis – saugoti įėjimą, todėl jis visada toje pusėje, kur ir durys. (J.ir B. Jokšų klėtis Dudinalių km., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.)

  7. Senuōs truobuōs longū abzajē – (Senos trobos langų apvadų papuošimas). Dekoruojama buvo labiausiai matomos pastato dalys: sienos, prieangiai, durys, langų viršulangiai ir langinės, stogų skydų apačia, sijų ir gegnių galai, stogų žirgeliai, lėkiai, karnyzai ir vėjalentės, trobų kampai. (Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus. Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  8. Stāldis – (Tvartas). Žemaitijoje tvartų būta įvairių (paprastų – stačiakampių, su vienu ar dviem linkiais – L, U formos). Didesniuose ūkiuose labiausiai paplitę kvadratinio plano tvartai su uždaru kiemu viduryje. (Liucijos ir Remigijaus Padagų muziejus. Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  9. Koplītēlė – paviesėnė - Ši koplytėlė yra kaip tėvo Remigijaus Padago prasmingo darbo tęstinumo pavyzdys. ( Mindaugo Padago padaryta koplytėlė – pavėsinė Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.)

  10. Nužnīks – (Tualetas). (Stepono Dariaus gimtinė – muziejus Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos r.)